Giới Thiệu

Giới Thiệu Hiệp Hội Dừa Bến Tre

Hiệp Hội Dừa Bến Tre (BCTA) được thành lập vào ngày 12 tháng 01 năm 2010, là một tổ chức xã hội nghề nghiệp không vụ lợi tại tỉnh Bến Tre, với mục tiêu chính là đoàn kết và hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành dừa trong khu vực. Với hơn 51.560 héc ta dừa và sản lượng 420 triệu trái/năm tính đến cuối năm 2010, ngành dừa đã trở thành một trụ cột quan trọng trong nền kinh tế địa phương, đóng góp lớn vào diện tích nông nghiệp và xuất khẩu của tỉnh.Tính đến thời điểm hiện tại, Hiệp Hội đã phát triển từng bước với 62 thành viên đại diện cho nông dân, doanh nghiệp và cơ sở chế biến. Tại các cuộc họp và hoạt động, Hiệp Hội thường xuyên đặt ra những vấn đề quan trọng như sự thiếu hợp tác trong ngành, công nghệ chế biến kém hiện đại, và chính sách chưa đồng bộ. Những thách thức này đã thúc đẩy Hiệp Hội tập trung vào những giải pháp cụ thể nhằm tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao chất lượng ngành dừa.

Hiệp Hội không chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp, mà còn là một diễn đàn để chia sẻ kiến thức khoa học kỹ thuật, thúc đẩy quy trình đổi mới và áp dụng những tiến bộ trong sản xuất. Bên cạnh đó, việc mở rộng liên kết trong và ngoài ngành giúp tạo ra một môi trường kinh doanh tích cực, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực hoạt động và thương hiệu của mình.

Như vậy, Hiệp Hội Dừa Bến Tre không chỉ là tổ chức đại diện cho ngành dừa mà còn là một động lực để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của cả khu vực. Cam kết tiếp tục mở rộng hoạt động và liên kết, Hiệp Hội hướng tới việc tạo ra một cộng đồng mạnh mẽ, đồng thuận và phồn thịnh cho ngành dừa và cộng đồng nông dân tại Bến Tre.

Phát triển bền vững chuỗi giá trị ngành dừa Bến Tre
Phát triển bền vững chuỗi giá trị ngành dừa Bến Tre

Mục Tiêu của Hiệp Hội Dừa Bến Tre

  1. Nâng Cao Năng Suất và Chất Lượng Sản Xuất: Tăng cường kiến thức và kỹ năng cho nông dân về khoa học kỹ thuật trồng dừa, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng trái dừa, từ đó tối ưu hóa giá trị kinh tế của nguồn nguyên liệu này.
  2. Hỗ Trợ Doanh Nghiệp và Cơ Sở Chế Biến: Tạo điều kiện cho doanh nghiệp và cơ sở chế biến phát triển bền vững, nâng cao năng lực hoạt động, uy tín thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường nội địa và quốc tế.
  3. Đẩy Mạnh Hợp Tác và Liên Kết: Tạo ra một môi trường hợp tác tích cực giữa nông dân, doanh nghiệp và các đối tác liên quan, nhằm tận dụng tối đa lợi ích từ chuỗi giá trị ngành dừa.
  4. Phát Triển Bền Vững: Đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, nhằm tạo ra một ngành dừa bền vững với khả năng tái tạo và bảo tồn nguồn lực.
Dừa Bến Tre
Dừa Bến Tre

Sứ Mệnh của Hiệp Hội Dừa Bến Tre

Hiệp Hội Dừa Bến Tre cam kết thực hiện sứ mệnh sau:

  1. Đoàn Kết và Hỗ Trợ Cộng Đồng: Tạo ra một cộng đồng đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên, từ nông dân đến doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành dừa.
  2. Tổ Chức Các Hoạt Động Hướng Tới Phát Triển Ngành: Tổ chức các hoạt động như tập huấn, hội thảo và sự kiện để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và công nghệ mới, hỗ trợ người làm nghề dừa nâng cao khả năng sản xuất và chế biến.
  3. Đại Diện và Bảo Vệ Quyền Lợi: Đại diện cho quyền lợi và lợi ích chung của các thành viên trước các cơ quan chính phủ, đồng thời tạo điều kiện để họ có thể tự bảo vệ và phát triển kinh doanh của mình.
  4. Tạo Nền Tảng Cho Sự Phát Triển Ngành Dừa: Xây dựng một nền tảng chung cho sự hợp tác, thảo luận và đề xuất chính sách nhằm thúc đẩy phát triển bền vững của ngành dừa ở Bến Tre.
  5. Liên Kết Với Các Đối Tác: Mở rộng mối quan hệ liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp và đối tác quốc tế để tận dụng cơ hội thị trường và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong lĩnh vực ngành dừa.
Hiệp Hội Dừa Bến Tre
Hiệp Hội Dừa Bến Tre