Danh mục
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
VĂN BẢN MỚI
TIN TỨC & SỰ KIỆN
DOANH NGHIỆP & SẢN PHẨM
HỘI NHẬP
KHỞI NGHIỆP & QUẢN TRỊ KINH DOANH
LIÊN KẾT/HỢP TÁC
TIN CỘNG ĐỒNG (APCC)
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
BẢN TIN GIÁ DỪA
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
HỘI CHỢ - TRIỂN LÃM
CƠ HỘI KINH DOANH
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGÀNH DỪA
TIN CÔNG NGHỆ (APCC)
KỸ THUẬT TRỒNG DỪA
DỪA VÀ SỨC KHỎE
VĂN HÓA DỪA
VIDEO CLIP
THƯƠNG HIỆU - KỶ LỤC
LỄ HỘI DỪA BẾN TRE
THỐNG KÊ NGÀNH DỪA
THƯ VIỆN ẢNH
HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI DỪA

“ Website này được xây dựng nhờ sự hỗ trợ của Dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo Bến Tre (DBRP Bến Tre ) và sự góp sức của nhiều bạn bè. Hiệp hội Dừa Bến Tre rất mong thành viên của Hiệp hội và thân hữu xa gần tiếp tục giúp đỡ, góp ý và gởi tin - bài, để  Website ngày càng hoàn chỉnh và có ích”.

HIỆP HỘI DỪA BÊN TRE

Thông tin cần biết
 
Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình Hợp tác xã ngành Công Thương theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
13-09-2017

Trong những năm qua, cả tỉnh phát triển được 24 Hợp tác xã (HTX) thuộc ngành Công Thương, trong đó: Có 9 HTX công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN – TTCN) bao gồm: 06 HTX hoạt động trên lĩnh vực thương mại; 9 HTX hoạt động trên lĩnh vực xây lắp dịch vụ điện.

Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình Hợp tác xã ngành Công Thương theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tuy nhiên qua rà soát đến thời điểm hiện nay, đã có 12 HTX chuyển đổi hoạt động theo luật năm 2012 chiếm 50% và 01 HTX mới thành lập. Lĩnh vực CN-TTCN có 04 HTX đã chuyển đổi là HTX mây tre lá Ân Đạt, HTX sản xuất bánh phồng Sơn Đốc, HTX Rượu Phú Lễ và HTX tiểu thủ công nghiệp Bến Tre. Lĩnh vực thương mại – dịch vụ (TM-DV) có 04 HTX đã chuyển đổi là HTX TM-DV Hồng phúc, HTX TM-DV Tín Nghĩa, HTX TM-DV 107, HTX TM-DV Phương Đông và 01 HTX thành lập mới là HTX TM-DV Bình Minh. Lĩnh vực xây lắp điện cũng có 04 HTX được chuyển đổi là HTX xây lắp điện Minh Thành (huyện Mỏ Cày Bắc); HTX xây lắp điện Hưng Phú (thành phố Bến Tre); HTX xây lắp điện Minh Tâm (Mỏ Cày Nam) và HTX xây lắp điện Minh Ngọc (thị trấn Thạnh Phú).
Nhìn chung, từ khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực  từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đến nay quá trình chuyển đổi, thành lập mới các HTX ngành Công Thương tiến hành còn chậm, hoạt động chưa tương xứng với nhu cầu của quá trình phát triển kinh tế; năng lực nội tại còn yếu kém, hiệu quả sản xuất, kinh doanh thấp.
Các HTX hoạt động trên lĩnh vực CN-TTCN còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, nhất là khó khăn do giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, thiếu vốn sản xuất, năng lực nội tại yếu phải xuất bán qua trung gian hiệu quả không cao. Tuy nhiên, một số HTX cũng đã cố gắng khắc phục khó khăn, tranh thủ các điều kiện, lợi thế, sự quan tâm hỗ trợ của các ngành, địa phương nên ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và đời sống cho thành viên, người lao động điển hình là: HTX sản xuất rượu Phú Lễ, HTX sản xuất bánh phồng Sơn Đốc và HTX Mây tre lá Ân Đạt.
Đối với loại hình HTX TM – DV có xu hướng chuyển lên thành lập doanh nghiệp có nhiều ưu thế hoạt động hơn HTX;
Các HTX quản lý chợ hoạt động cũng còn gặp nhiều khó khăn chưa thu hút được nhiều thành viên tham gia. Công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ ban quản lý sang HTX quản lý còn gặp khó khăn do quy trình chuyển đổi mới được ban hành, đang trong quá trình xây dựng kế hoạch, lộ trình chuyển đổi tuyên truyền rộng rãi để triển khai thực hiện.
 Đa số các HTX có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất không đảm bảo cho sản xuất, trình độ công nghệ thiết bị lạc hậu, chậm được đổi mới. Một số HTX hoạt động hình thức, chưa đúng quy định của Luật HTX. Mẫu mã, sản phẩm còn đơn điệu, chưa tạo được thương hiệu thực sự, còn cung cấp các sản phẩm thô dẫn đến lợi nhuận không cao.
Nguyên nhân một số HTX hoạt động còn yếu, hiệu quả chưa cao là do: Đa số các HTX chưa có đội ngũ cán bộ có năng lực nhất là người trực tiếp điều hành quản lý HTX, để định hướng sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả. Nhiều HTX còn chưa chủ động trong sản xuất, kinh doanh, còn lúng túng trong việc xác định loại hình hoạt động, phương hướng sản xuất, kinh doanh và các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thiếu năng động, sáng tạo trong việc mở mang ngành nghề, đa dạng hoá sản phẩm phù hợp với cơ chế thị trường, đồng thời chưa có giải pháp để hài hòa lợi ích giữa các thành viên HTX.  Một số HTX vẫn còn tư tưởng trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước. Bên cạnh đó, một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến kinh tế tập thể nên chưa chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động phát triểnn. Công tác quản lý nhà nước đối với HTX chưa hiệu quả. Các ngành, các cấp chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền vận động phát triển HTX, phát huy nhân rộng mô hình các HTX hoạt động có hiệu quả.
Trên cơ sở đó, Sở Công Thương đề xuất một số giải pháp phát triển các HTX trong thời gian tới:
Đối với HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Cùng với việc tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả và mở rộng quy mô của các HTX hiện có, chú trọng phát triển các mô hình tổ hợp tác, HTX gắn với các chương trình khuyến công,  tạo điều kiện cho việc hình thành phát triển HTX gắn với các làng nghề CN - TTCN tại các địa phương. Chú trọng thúc đẩy phát triển các mô hình tổ hợp tác, HTX hoạt động theo h­ướng ứng dụng các công nghệ, khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Tạo điều kiện để các HTX cung ứng nguyên vật liệu cho các ngành sản xuất công nghiệp của tỉnh. Khuyến khích, tạo điều kiện hình thành các liên hiệp HTX hoặc hình thức liên kết kinh tế HTX có sức cạnh tranh .
Đối với HTX TM - DV:  Khôi phục và phát triển các loại hình kinh tế hợp tác trong lĩnh vực th­ương mại- dịch vụ. Khuyến khích phát triển các loại tổ hợp tác, HTX th­ương mại ở thị trấn, thị xã, HTX mua bán (ở nông thôn) nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đa dạng của dân cư­, đáp ứng các dịch vụ đầu ra cho các hộ nông dân và cung ứng hàng tiêu dùng cho dân cư­ nông thôn. Từng bư­ớc thí điểm, phát triển mô hình HTX quản lý chợ cả ở thành thị và nông thôn.
Hỗ trợ về khuyến công: đẩy mạnh việc thực hiện các hoạt động như khôi phục và phát triển các hợp tác xã, làng nghề, ngành nghề tập trung, đặc biệt là các làng nghề truyền thống. Hỗ trợ đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong sản xuất, xây dựng thương hiệu và các hoạt động xúc tiến thương mại,...;
 Theo dõi việc triển khai thực hiện Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 về việc ban hành Quy định quy trình chuyển đổi hình thức quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh, trong đó có chuyển đổi từ ban quản lý sang HTX quản lý chợ;
Triển khai rộng rãi Luật Hợp tác xã năm 2012 đến các công chức viên chức trong các cơ quan ban ngành, đoàn thể, và người dân được thông suốt về chủ trương của trung ương của tỉnh trong việc phát triển HTX mới trong giai đoạn 2016-2020;
Triển khai rộng rãi các văn bản có liên quan đến các hoạt động hỗ trợ về khoa học-công nghệ, tài chính-tín dụng, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm đến các HTX có liên quan;
Phát triển HTX phải lồng ghép vào làng nghề để phát triển làng nghề;
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể của ngành công thương..
Phát triển kinh tế hợp tác xã là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của Đảng và Nhà nước, do đó cần sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền. Tiếp tục quán triệt về đường lối phát triển hợp tác xã trong Đảng và quần chúng nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận và nhận thức đúng đắn về bản chất, vị trí, vai trò của hợp tác xã, về con đường đi lên của hợp tác xã và mô hình của hợp tác xã kiểu mới./.
XTTM
Nguồn: congthuongbentre.gov.vn

Các tin khác:
Nhiều HTX nông nghiệp ở Bến Tre hoạt động hiệu quả
“Chuyển động” ở Hợp tác xã dừa Mỹ Hòa
Tìm kiếm doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị sản phẩm
Tháo gỡ bất cập trong liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản
Xã Phong Mỹ, Giồng Trôm: Nhiều hộ dân tham gia Tổ hợp tác dừa xiêm xanh
Phát triển chuỗi giá trị “hai cây - một con”
Thành lập Tổ hợp tác Dừa Xiêm xanh tại xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm
Bến Tre thực hiện mô hình hợp tác xã kiểu mới
Quy hoạch, liên kết sản xuất nông nghiệp cấp tiểu vùng
Hội thảo kết nối và hình thành vùng nguyên liệu xuất nhập khẩu dừa xiêm xanh
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, chất lượng nội dung Website này như thế nào ?
Rất phong phú
Khá phong phú
Chưa phong phú
Ý kiến khác
Dành cho Quảng cáo
Thương hiệu mạnh
Cơ sở Dừa Xanh Bến Tre
Cơ sở KDSX Thạch dừa Minh Tâm
Thạch dừa Minh Châu
Cty TNHH MTV Chế biến Dừa Lương Quới
DNTN Hưng Long
Kẹo dừa Thanhh Long
DNTN Trương Phú Vinh
Công ty TNHH Vĩnh Tiến
Công ty Lê An
Công ty TNHH chế biến sản phẩm dừa Cửu Long
Công ty Cổ phần Mỹ phẩm dừa Phú Long
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 13.178.460
Online: 27
Sản phẩm doanh nghiệp
 
Trang chủ | Dịch vụ | Liên hệ - Góp ý
Về đầu trang
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun