Danh mục
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
VĂN BẢN MỚI
TIN TỨC & SỰ KIỆN
DOANH NGHIỆP & SẢN PHẨM
HỘI NHẬP
KHỞI NGHIỆP & QUẢN TRỊ KINH DOANH
LIÊN KẾT/HỢP TÁC
TIN CỘNG ĐỒNG (APCC)
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
BẢN TIN GIÁ DỪA
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
HỘI CHỢ - TRIỂN LÃM
CƠ HỘI KINH DOANH
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGÀNH DỪA
TIN CÔNG NGHỆ (APCC)
KỸ THUẬT TRỒNG DỪA
DỪA VÀ SỨC KHỎE
VĂN HÓA DỪA
VIDEO CLIP
THƯƠNG HIỆU - KỶ LỤC
LỄ HỘI DỪA BẾN TRE
THỐNG KÊ NGÀNH DỪA
THƯ VIỆN ẢNH
HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI DỪA

“ Website này được xây dựng nhờ sự hỗ trợ của Dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo Bến Tre (DBRP Bến Tre ) và sự góp sức của nhiều bạn bè. Hiệp hội Dừa Bến Tre rất mong thành viên của Hiệp hội và thân hữu xa gần tiếp tục giúp đỡ, góp ý và gởi tin - bài, để  Website ngày càng hoàn chỉnh và có ích”.

HIỆP HỘI DỪA BÊN TRE

Thông tin cần biết
 
Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre
12-09-2017

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre (SIPC Bến Tre) được thành lập theo Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre

Logo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre
Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre (SIPC Bến Tre) được thành lập theo Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre.
Tên giao dịch Tiếng Việt: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre.
Tên giao dịch tiếng Anh: Startup and Investment Promotion Center of Ben Tre Province.
SIPC Bến Tre có chức năng tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, tư vấn khởi nghiệp và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; làm cơ quan đầu mối của tỉnh hỗ trợ và cung cấp dịch vụ tư vấn cho các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước về các lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ, quyền hạn
1.           Nhiệm vụ
Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp tham mưu cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ:
     a) Nhiệm vụ xúc tiến đầu tư
– Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hoạt động xúc tiến đầu tư hàng năm, xây dựng Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được phê duyệt.
– Biên soạn, cập nhật, bổ sung các ấn phẩm phục vụ quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh, chính sách ưu đãi đầu tư, môi trường đầu tư, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; cung cấp thông tin theo từng dự án được mời gọi cho các tổ chức, nhà đầu tư và các cá nhân quan tâm.
– Tổ chức các chương trình, sự kiện xúc tiến đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt để vận động, thu hút các nguồn vốn đầu tư trong nước và ngoài nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
   b) Nhiệm vụ tư vấn khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp
– Tổ chức các hoạt động truyền thông khởi nghiệp; hoạt động giao lưu, tọa đàm, diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.
– Thực hiện các hoạt động tư vấn về khởi nghiệp và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp để tham mưu cho lãnh đạo Sở đề xuất Hội đồng tư vấn khởi nghiệp tỉnh xem xét, hỗ trợ.
– Làm đầu mối liên kết với các Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp, ươm tạo công nghệ, trung tâm khởi nghiệp của các địa phương, Viện, Trường Đại học để hỗ trợ triển khai dự án khởi nghiệp và tiếp cận vốn đầu tư khởi nghiệp.
– Xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp.
– Tổ chức triển khai các hoạt động về liên kết, hợp tác về xúc tiến đầu tư, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp với các địa phương khác, Viện, trường, VCCI, Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng doanh nghiệp – doanh nhân.
– Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về khởi nghiệp, quản trị doanh nghiệp; nâng cao kiến thức về hội nhập quốc tế; tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; quản lý dự án đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; các lớp đào tạo có liên quan đến doanh nghiệp và đầu tư.
   c) Nhiệm vụ hỗ trợ đầu tư và tư vấn đầu tư
– Hướng dẫn, cung cấp các dịch vụ tư vấn về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; cấp giấy chứng nhận đầu tư; thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã; kê khai, báo cáo thuế; báo cáo tài chính; xây dựng dự án vay vốn tín dụng ngân hàng; quản trị tài chính; quản trị doanh nghiệp; truyền thông, maketting và hình thành kênh phân phối; xây dựng và phát triển thương hiệu; đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, hợp tác xã; phiên dịch, biên dịch; tìm kiếm và tuyển chọn nhân sự có tay nghề, kỹ năng cho nhà đầu tư và doanh nghiệp theo yêu cầu; các dịch vụ khác có liên quan đến lĩnh vực đầu tư và doanh nghiệp.
– Tư vấn, cung cấp các dịch vụ: xây dựng văn kiện dự án, chuẩn bị, tiếp cận và đàm phán với nhà tài trợ và tư vấn quản lý các dự án ODA, NGO.
– Tư vấn, cung cấp các dịch vụ: xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, tài liệu, quy trình thực hiện các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.
– Vận động, thu hút các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGO) để hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác.
– Tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp định kỳ hàng quý.
– Phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Sở nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển doanh nghiệp dẫn đầu.
2.                  Quyền hạn
– Được các cơ quan có thẩm quyền cung cấp các thông tin liên quan để phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.
– Tham gia các hoạt động do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Xúc tiến Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các đơn vị, tổ chức liên quan đến xúc tiến đầu tư (trong và ngoài nước), khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.
– Làm đại diện giao dịch, giới thiệu, tư vấn, mời gọi đầu tư vào tỉnh theo quy định.
– Đăng tải các thông tin kêu gọi đầu tư và phổ biến các chủ trương, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư của tỉnh theo quy định.
– Phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư theo quy định.
– Được thực hiện các dịch vụ công có thu phí trong phạm vi chức năng của Trung tâm được pháp luật cho phép.
Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre (SIPC Bến Tre)
- Địa chỉ: Số 28 Lê Đại Hành, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: (+84-275) 3575 691 – 3825 340
- Fax: (+84-275) 3825 340

Các tin khác:
Học sinh quê biển cùng nhau khởi nghiệp
4 sự thật về khu vực nông thôn mà doanh nghiệp cần biết
Mỗi xã, phường một sản phẩm: Đảm bảo các tiêu chí “đặc sản” của địa phương
Phát triển sản phẩm hàng hóa một cách có hệ thống
Những “cái được” của Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp
Lợi ích trong giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm hỗ trợ khởi nghiệp đến cuối năm 2017
Điều kiện để được chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo pháp luật Việt Nam
Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp: “Sáng đèn” 24/24 để hỗ trợ khởi nghiệp
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, chất lượng nội dung Website này như thế nào ?
Rất phong phú
Khá phong phú
Chưa phong phú
Ý kiến khác
Dành cho Quảng cáo
Thương hiệu mạnh
Cơ sở Dừa Xanh Bến Tre
Cơ sở KDSX Thạch dừa Minh Tâm
Thạch dừa Minh Châu
Cty TNHH MTV Chế biến Dừa Lương Quới
DNTN Hưng Long
Kẹo dừa Thanhh Long
DNTN Trương Phú Vinh
Công ty TNHH Vĩnh Tiến
Công ty Lê An
Công ty TNHH chế biến sản phẩm dừa Cửu Long
Công ty Cổ phần Mỹ phẩm dừa Phú Long
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 12.960.770
Online: 29
Sản phẩm doanh nghiệp
 
Trang chủ | Dịch vụ | Liên hệ - Góp ý
Về đầu trang
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun