Danh mục
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
VĂN BẢN MỚI
TIN TỨC & SỰ KIỆN
DOANH NGHIỆP & SẢN PHẨM
HỘI NHẬP
KHỞI NGHIỆP & QUẢN TRỊ KINH DOANH
LIÊN KẾT/HỢP TÁC
TIN CỘNG ĐỒNG (APCC)
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
BẢN TIN GIÁ DỪA
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
HỘI CHỢ - TRIỂN LÃM
CƠ HỘI KINH DOANH
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGÀNH DỪA
TIN CÔNG NGHỆ (APCC)
KỸ THUẬT TRỒNG DỪA
DỪA VÀ SỨC KHỎE
VĂN HÓA DỪA
VIDEO CLIP
THƯƠNG HIỆU - KỶ LỤC
LỄ HỘI DỪA BẾN TRE
THỐNG KÊ NGÀNH DỪA
THƯ VIỆN ẢNH
HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI DỪA

“ Website này được xây dựng nhờ sự hỗ trợ của Dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo Bến Tre (DBRP Bến Tre ) và sự góp sức của nhiều bạn bè. Hiệp hội Dừa Bến Tre rất mong thành viên của Hiệp hội và thân hữu xa gần tiếp tục giúp đỡ, góp ý và gởi tin - bài, để  Website ngày càng hoàn chỉnh và có ích”.

HIỆP HỘI DỪA BÊN TRE

Thông tin cần biết
 
Hội thảo “Xây dựng, khai thác và phát triển nhãn hiệu sản phẩm đặc thù” tỉnh Bến Tre
19-12-2019

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre: Báo cáo đề dẫn Hội thảo “Xây dựng, khai thác và phát triển nhãn hiệu sản phẩm đặc thù” tỉnh Bến Tre, ngày 16 tháng 11 năm 2019.


 
Trở thành thành viên của WTO, CPTPP Việt Nam nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng, có nhiều cơ hội mở rộng thị trường, phát triển xuất khẩu, song cũng đòi hỏi chúng ta phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt cả trong nước và trên thị trường quốc tế. Đối với mỗi quốc gia, nông nghiệp là một khu vực kinh tế không chỉ nuôi sống cư dân nông thôn mà còn cung cấp lương thực, thực phẩm cho cư dân thành thị, là thị trường tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp. Thu nhập từ xuất khẩu nông sản cũng là nguồn thu ngoại tệ cần thiết để nhập khẩu các hàng hoá khác cho nền kinh tế.
Vì vậy, đối với các mặt hàng nông sản muốn thâm nhập vào thị trường xuất khẩu thì điều đầu tiên phải quan tâm là thương hiệu của hàng hóa. Thương hiệu đang trở thành một chủ đề được các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội thương mại quan tâm một cách đặc biệt như hiện nay. Trong khi các doanh nghiệp trên thế giới từ lâu đã nhận biết sâu sắc thương hiệu là một tài sản hết sức to lớn, là phương tiện ghi nhận bảo vệ và thể hiện thành quả của doanh nghiệp nó đem lại thị phần và lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp và không có một doanh nghiệp nào không bỏ công sức và tiền của để tạo dựng và phát triển thương hiệu, họ gìn giữ và bảo vệ nó bằng tất cả tài năng và trí tuệ của mình. Trong khi các doanh nghiệp nước ta đã bắt đầu quan tâm đến xây dựng thương hiệu nhưng phần lớn doanh nghiệp vẫn chưa có nhận thức đúng đắn cho vấn đề này.
Đảng và Nhà nước ta luôn xác định khoa học và công nghệ có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ đã được tập trung hoàn thiện với nhiều quy định tiến bộ và đổi mới để đưa khoa học và công nghệ đồng hành và thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực và địa phương.
Riêng đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1062/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 phê duyệt chương trình phát triển tài sản sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020; đặc biệt ngày 22 tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1068/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030, xác định: Phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các khâu sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đồng thời khẳng định chính sách sở hữu trí tuệ là một bộ phận không thể tách rời trong chiến lược, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia và các ngành, lĩnh vực; có sự tham gia tích cực của tất cả các chủ thể trong xã hội, trong đó viện nghiên cứu, trường đại học, các cá nhân hoạt động sáng tạo, đặc biệt là các doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo ra và khai thác tài sản trí tuệ.
Bến Tre phát triển kinh tế dựa trên nền tảng nông nghiệp, diện tích đất nông nghiệp của tỉnh khoảng 180 ngàn ha, chiếm gần 80% diện tích đất tự nhiên, trong đó diện tích trồng cây ăn trái gần 30.000 ha (Bưởi da xanh: 7.212 ha, chôm chôm: 5.570 ha, nhãn: 4.400 ha), diện tích trồng cây dừa gần 73.000 ha - lớn nhất nước và hoa kiểng: 500.000 sản phẩm/ HTX. Thế nhưng trước đây chúng ta ít quan tâm đến thương hiệu của các loại nông sản tỉnh nhà, mặc dù khi nhắc đến Bến Tre là người ta nghĩ ngay đến nước dừa, hay sầu riêng, hoa kiểng Cái Mơn, chôm chôm, măng cụt Chợ Lách ….
Trong những năm gần đây, Tỉnh ủy, UBND tỉnh hết sức quan tâm đến việc xác lập quyền cho các sản phẩm đặc sản của địa phương, đây là lợi thế quan trọng. Các cơ quan đoàn thể và nhân dân đồng tình, bước đầu có sự hưởng ứng tốt và ngày càng tốt hơn và đây cũng là một trong những yếu tố thuận lợi góp phần thực hiện tốt việc xác lập quyền cho các nhãn hiệu cộng đồng. Đồng thời người Bến Tre cần cù, sáng tạo, có khả năng tiếp thu cái mới, đây là lợi thế tốt để duy trì và phát triển các nhãn hiệu cộng đồng của các sản phẩm đặc sản từ địa phương.
Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ đã được triển khai trên địa bàn tỉnh, cụ thể như Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013 – 2020”, Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2018 – 2020. Đây là những chính sách cơ bản góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025, đó là: Xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh trên cơ sở gắn sát nhu cầu thị trường, tăng cường đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết theo mô hình hợp tác, hợp tác xã kiểu mới. Trong đó, cần tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng thương hiệu nông sản của tỉnh trên cơ sở xác lập chỉ dẫn địa lý hay nhãn hiệu hàng hóa; xây dựng và triển khai chiến lược phát triển thương hiệu gắn với hỗ trợ chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn GAP, tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với nông sản của tỉnh, từng bước tham gia và khẳng định vị trí sản phẩm có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị nông sản Việt Nam trên thế giới.
Theo số liệu thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ, trên phạm vi cả nước, đã có 41 tỉnh/thành phố có sản phẩm được bảo hộ CDĐL, 61 tỉnh/thành phố có sản phẩm được bảo hộ NHTT và với NHCN là 51 tỉnh/thành phố. Đối với nông sản, vùng có số lượng nông sản được bảo hộ nhiều nhất tính đến tháng 11/2018 là Trung du và miền núi phía Bắc với 219 sản phẩm (25,7%), Đồng bằng sông Cửu Long 206 sản phẩm (24,2%) và Đồng bằng sông Hồng 165 sản phẩm (19,4%), Tây Nguyên là khu vực có số lượng nông sản được bảo hộ thấp nhất với 43 sản phẩm (5%).
Tính đến ngày 30-6-2019, Việt Nam đã bảo hộ được 69 chỉ dẫn địa lý, trong đó 02 chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” được bảo hộ cho sản phẩm dừa uống nước xiêm xanh và bưởi da xanh. Đến nay, hầu hết các sản phẩm chủ lực, tiềm năng, đặc trưng như: dừa, bưởi da xanh, chôm chôm, nhãn, hoa kiểng, con heo, con bò, con tôm và các sản phẩm đặc sản, truyền thống của tỉnh đều có đóng góp quan trọng của KH&CN từ các khâu giống cây trồng, quy trình canh tác, phòng trừ dịch bệnh, chế biến sau thu hoạch và xây dựng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa,…giúp tăng năng suất, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Hiện nay, các sản phẩm của địa phương được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ, gồm 17 nhãn hiệu tập thể, 4 nhãn hiệu chứng nhận, 2 chỉ dẫn địa lý, 620 nhãn hiệu thông thường, 46 kiểu dáng công nghiệp và 01 giải pháp hữu ích, hiện tại đang trình Bộ KH&CN xem xét cấp chứng nhận cho 05 nhãn hiệu tập thể. Chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể của tỉnh đang dần chứng minh vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần thúc đẩy sự phát triển hoạt động sản xuất, thương mại và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông sản của địa phương.
Kết quả trên chỉ là bước khởi đầu, nhưng cho thấy rằng, việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp về chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận hay nhãn hiệu tập thể một số sản phẩm đặc sản, sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương đang dần chứng minh vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần thúc đẩy sự phát triển hoạt động liên kết sản xuất, thương mại và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông sản, khai thác, sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đã hình thành nên những nhóm sản phẩm cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh như trái cây, dừa và tôm biển đáp ứng kịp thời cho nhu cầu chế biến xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, đặc biệt, một số sản phẩm nông sản đã xuất khẩu được sang các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật và châu Âu. Nhiều tiến bộ KH&CN được chuyển giao cho người sản xuất, kết hợp với công tác khuyến nông và nhân rộng một số mô hình liên kết sản xuất đạt hiệu quả cao. Hoạt động ứng dụng tiến bộ KH&CN đã có nhiều nghiên cứu tập trung vào công tác chọn tạo, sản xuất giống cây trồng mới có năng suất chất lượng và có khả năng thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu.
Mặc dù các đơn vị hữu quan hết sức quan tâm, nhưng kết quả so với tiềm năng còn thấp, một số mặt hàng chiến lược của tỉnh ít có mặt trong tốp nhãn hiệu đã có, trong khi tiềm năng lợi thế rất lớn; có thể nói nhãn hiệu cộng đồng đang “nghèo khó” trên tài nguyên giàu có của tỉnh. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do chúng ta chưa quan tâm nhiều đến việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) cho các đặc sản địa phương; chưa thiết lập được hệ thống quản lý, khai thác một cách hiệu quả các quyền SHTT liên quan đến sản phẩm đặc thù mang tên địa danh, đó nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý.
Chính vì thế để nâng cao giá trị xuất khẩu nông sản nói chung và trái cây nói riêng trong xu thế hội nhập như hiện nay, các giải pháp phát triển thương hiệu cho sản phẩm đặc sản của tỉnh Bến Tre trong thời gian tới cần chú trọng đến vai trò của doanh nghiệp, phát triển thương hiệu cần gắn với chuỗi giá trị, thúc đẩy mối liên kết giữa doanh nghiệp và các tổ chức tập thể, người dân nhằm tạo sự ổn định và bền vững của ngành hàng và tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp:
(1) Tiếp tục hướng dẫn triển khai thi hành các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ cho cán bộ các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi quyền SHTT và các doanh nghiệp; nâng cao nhận thức của người dân về bảo hộ quyền SHTT.
(2) Hỗ trợ khai thác, bảo vệ và phát triển nhất là các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý của những sản phẩm nổi tiếng đã được bảo hộ. Ưu tiên cho sản phẩm theo tinh thần Nghị quyết 03- NQ/TU ngày 05/8/2016 của của Tỉnh ủy về phát triển chuỗi giá trị 08 sản phẩm chủ lực của tỉnh (dừa, bưởi da xanh, chôm chôm, nhãn, hoa kiểng, Bò, heo và tôm biển) tạo thế mạnh cho sản phẩm cây ăn trái, dừa Bến Tre tiếp tục giữ vững và phát triển trên các thị trường thế giới.
(3) Hỗ trợ, cung cấp các thông tin liên quan đến thị trường trong và ngoài nước; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các phiên chợ triển lãm thiết bị công nghệ cấp quốc gia và khu vực giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường và tiếp cận các công nghệ mới.
(4) Tiến hành hoạt động nghiên cứu và triển khai để tạo nên giống cây trồng và vật nuôi mới đạt chất lượng và năng suất cao;(xin lưu ý đặt tiêu chí chất lượng trên tiêu chí năng suất) đáp ứng yêu cầu của thị trường.
5) Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ Dự án: “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013 – 2020” và Quỹ phát triển Khoa học công nghệ của tỉnh ” để hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa địa lý cho các sản phẩm truyền thống, đặc thù của địa phương; đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, tiết kiệm năng lượng, hạn chế ô nhiểm môi trường; hỗ trợ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, quy chuẩn quốc gia, quy chuẩn địa phương và xác lập quyền sở hữu công nghiệp.
Xây dựng thương hiệu chính là tạo dựng uy tín của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng. Một thương hiệu thành công, được người tiêu dùng biết đến và mến mộ sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp, địa phương. Giá trị của một thương hiệu là triển vọng lợi nhuận mà thương hiệu đó mang lại cho doanh nghiệp, địa phương trong hiện tại và tương lai./.
 

Các tin khác:
Nghiên cứu: Các phương pháp nhân giống dừa để đạt năng suất cao
Mở rộng, phát triển thị trường các sản phẩm dừa
Những công bố về dừa Bến Tre từ hội thảo khoa học quốc tề về tranh dân gian đông hồ
Ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao chuỗi giá trị ngành dừa tỉnh Bến Tre
Khắc phục giảm năng suất dừa trong điều kiện biến đổi khí hậu (hạn- mặn)
Than hoạt tính - Than hồng mới làm nóng nền kinh tế Philippines
Nghiên cứu, cải thiện chất lượng giống dừa Bến Tre
Làm thế nào nông dân có thể tự sản xuất các giống lai, cao và lùn trong cùng một lĩnh vực
Trồng lại những vườn dừa cũ, già cỗi
Hội thảo nâng cao chất lượng tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP và kết nối cung cầu hàng hoá giữa tỉnh Bến Tre và các tỉnh, thành phố năm 2019
 
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, chất lượng nội dung Website này như thế nào ?
Rất phong phú
Khá phong phú
Chưa phong phú
Ý kiến khác
Dành cho Quảng cáo
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre
Thạch dừa Minh Châu
Cty TNHH MTV Chế biến Dừa Lương Quới
Công ty Cổ phần Đầu tư Dừa Bến Tre
Công ty TNHH Vĩnh Tiến
Công ty TNHH chế biến sản phẩm dừa Cửu Long
Thương hiệu mạnh
Cơ sở Dừa Xanh Bến Tre
Cơ sở KDSX Thạch dừa Minh Tâm
DNTN Hưng Long
Công ty Cổ phần Chế biến Dừa Á Châu
Kẹo dừa Thanhh Long
Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Huy Thịnh Phát
DNTN Trương Phú Vinh
Công ty Lê An
Công ty Cổ phần Mỹ phẩm dừa Phú Long
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 18.777.298
Online: 27
Sản phẩm doanh nghiệp
 
Trang chủ | Dịch vụ | Liên hệ - Góp ý
Về đầu trang
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun